FANDOM


ההורים של גברי קראו לו ככה משום שהוא גבר וכולם רודפות אחריו וגם לא כולם יודעים את זה אבל בנות מציצות אליו בשרותים וממציאות שיקויים כדי שיהיו בלתי נראות וגברי לא יראה את זה. אחיה הקטן של רוני ובנם של שפרה וגרי ואחיהם של רוני פולי ושייקה